More Service
CMDB

En logisk modell av bedriftens infrastruktur

CMDB illustration

Hendelser kan løses raskere om man benytter en CMDB som presenterer en logisk modell av bedriftens infrastruktur.
Dette vil gi mer kunnskap og kontroll over infrastrukturen om hvordan det hele henger sammen.

CMDB (Configurasjon Management Database) eller systemkart presenterer en logisk modell av bedriftens infrastruktur, slik at en får mer kontroll over hvordan infrastrukturen henger sammen og kan raskere løse hendelser som oppstår.

Fra objektet (CI) i CMDB (systemkartet). har du full oversikt over registrerte saker, endringer som er utført, alarmer fra overvåkning, enkle notater, dokumentasjon og detaljer.

Feilsøking blir enklere og når CMDB kan sees fra ulike innfallsvinkler.

CMDB er søkbart og drillbart på tvers av alle objekter(CI), og det er enkelt å bytte innfallsvinkel.

Velg f.eks. kunde, og se hvilke systemer, tjenester og nettverk kunden benytter. Velg system som har feilet og lag driftmelding direkte fra objektet(CI). Driftmelding kan sendes via e-post og legges som info på More Service Portal (sluttbrukerportalen).

More Service Discovery vil hjelpe deg og fylle CMDB med relevant informasjon.

Dokumentasjon for raske beslutninger, og løsning av oppgaver som gir økt produktivitet, ligger bare et klikk unna.