More Service:
Discovery

Automatisk import av enheter.

More Service sørger for automatisk import av klienter direkte fra Active Directory (AD) ved hjelp av More Service Discovery.

Med More Service Discovery kobler kunden seg opp mot eget AD eller annen informasjonskilde, og leser inn info om enheter (medarbeidere, servere, PCer, skrivere osv.). Dette kan også gjøres via API, f.eks. ved integrasjon med SCCM (System Center Configuration Manager).

I More Service Discovery definerer kunden også hvor ofte oppdatering av informasjon fra AD skal skje. Slik sikrer man at informasjon i More Service er oppdatert til enhver tid.