More Service: 
Invoice

Fakturering av tjenester er en viktig del av hverdagen for mange bedrifter. Uten penger vil ikke stillinger bli opprettholdt. Det er viktig å lære opp agenter og konsulenter til å føre timer og dokumentere utført arbeid. More Service Invoice er en faktureringsmodul som gjør dette lett. Timer, kostnader til bompenger, reiseutgifter og bestilt materiell til kunden kan enkelt føres i arbeidsloggen.

Skreddersydd for konsulenttjenester

More Service fakturering støtter differensiering av pris på ulike konsulenttjenester.

  • Føring av reisekosnader mellom kontor og arbeidssted
  • Eget valg for fakturering av kunde i arbeidsloggen
  • Viser tydelig hva som til enhver tid er fakturert og ikke fakturert
  • Tildel ekstra rettigheter for å kunne endre tekst, tidsoppføring.

Andre fordeler:

  • Parameterne kan overføres til et eget fakturaunderlag
  • I fakturaunderlag kan tekst og pris redigerers
  • Saken låses for å vise at oppføringen er fakturert
  • Opplysninger legges i arkiv
  • Alt oppdateres automatisk
  • Fakturaunderlag kan enkelt integreres mot et regnskapssystem.