More Service
Knowledge

Med et enkelt klikk på løsningen i saken , kan du fylle innhold i én kunnskapsdatabase, og More Service bruker innholdet på en smart måte i ulike tjenester.

Ønsker dere å tilby ulike tjenester i de kanalene ulike sluttbrukere foretrekker?

Med More Service kan dere tilby verdifulle tjenester på en profesjonell måte.

 

  • Selvhjelpsartikler for sluttbrukere ved registrering av saker
  • Kompetansedeling mellom agenter
  • Informasjon for vanlig søk
  • Chatbot

Konsentrer dere om å fylle innhold i én kunnskapsdatabase, og More Service bruker innholdet på en smart måte i ulike tjenester.

Det gjør at sluttbrukerne kan få sine saker løst umiddelbart gjennom selvhjelp, mens trykket på supportavdelingene går ned. Slik kan agentene bruke tiden på å løse mer komplekse saker og problemstillinger.

Og tjenestene er tilgjengelig for sluttbrukerne 24 timer i døgnet alle dager.