More Service
Maintenance

full kontroll på deres regelmessige oppgaver.

Maintenance illustration

Ikke gå rundt med usikkerhet om hvorvidt regelmessige oppgaver er utført. Få full kontroll med oppgavene planlagt, fordelt og dokumentert på ett sted.

Prøv gratis i 60 dager

Regelmessige oppgaver

En del oppgaver er av regelmessig art, hvor man skal dokumentere hva som er gjort / sjekket, samt hvem som har utført det. Dette kan være planlagt vedlikehold, sjekklister, HMS-oppgaver, oppgaver for å holde sertifiseringer eller annet. Oppgaver som gjøres alt fra én gang hver uke til én gang i året.

Med More Service Maintenance planlegges oppgaver som skal utføres regelmessig med skjema for hva som skal gjøres / sjekkes. Oppgavene legges i sakslisten til agenter / saksbehandlere som skal utføre dem.

Når oppgavene er utført viser en ryddig oversikt hva som er utført og av hvem. Alt samlet på ett sted.

Bruk ferdigdefinerte maler for prosedyrer og rutiner, eller lag dine egne.

Ikke gå rundt med usikkerhet om hvorvidt regelmessige oppgaver er utført. Få full kontroll med oppgavene planlagt, fordelt og dokumentert på ett sted.