More Service
Operating Unit

Operating Unit, illustration

IT-avdelingen har gjerne et profesjonelt service management system, mens andre avdelinger registrerer oppgaver i Excel-ark og på gule lapper. Med More Service Operating Unit gjør vi det mye enklere for alle organisasjonens avdelinger å få jobbe i et profesjonelt system.

 

Profesjonalitet i alle ledd

I IT-avdelingen skjønte man tidlig at omfanget av tjenester som skulle leveres var så stort at dersom IT-tjenestene skulle leveres med forventet kvalitet og innen rimelig tid, så ville man ha behov for å styre dette på en hensiktsmessig måte.

Service Management-systemer ble innført for å sikre at saker ble registrert, overført til riktig saksbehandler, at bruker/kunde fikk løpende informasjon, samt sørge for at saker ikke havnet mellom to stoler. Mange innførte tidsfrister for leveranse av tjenestene, og laget rapporter som viste hvor godt eller dårlig leveransen av tjenester ble styrt.

Nå får også avdelinger som HR, kundeservice, facility management og økonomi øynene opp for fordelene av å jobbe i et service management system. Våre løsninger er skreddersydd for deres arbeidsområde.

Med More Service kan avdelingene samhandle på tvers, selv om hver avdeling jobber med fundamentalt ulike arbeidsoppgaver, og bruker ulike maler, kategorier, statuser, dokumentasjon med mer.

Vi ønsker å hjelpe alle som på en eller annen måte jobber med service bort fra Excel-ark og gule lapper.

NB! Det er kun Enterprise pakken som gir muligheten for flere Operating Units (avdelinger / driftsorganisasjoner). Basic pakken gir deg kun én Operating Unit.