More Service
Report

Rapporter kan være verdifullt for virksomheten. Det handler om å visualisere en utvikling og ha et aktivt styreverktøy i hverdagen. More Service har et kraftig rapporteringsverktøy. Et komplett utvalg av rapporter med et tilhørende dashboard..

More Service Report er en rapportmodul hvor du kan sette opp dine egne rapporter ved valg av filtre på tidsrom, sakstype, kunde, maler, CI, agent og team.

Det er også muligheter for å gruppere og kjøre drilldown. På denne måten kan analyse foretas direkte på reelle data her og nå. Dette kan avdekke trender i en tidlig fase i organisasjonen, og uhensiktsmessigheter kan enklere forebygges.

Rapportene kan lagres og sendes på planlagte tidspunkter.

.