More Service
Change

Med More Service Change kan endringene utføres kontrollert slik at feil ikke oppstår i ettertid

Noen avdelinger gjør hyppige endringer, og erfarer at endringer kan lede til feil i ettertid.

Med More Service Change utfører man endringene kontrollert og minimerer at feil oppstår i ettertid.

Spesielt innen IT og byggtekniske avdelinger gjøres det hyppige endringer som kan føre til at feil oppstår i etterkant, som følge av mangel på kommunikasjon, godkjennelse, testing og annet.

More Service Change håndterer komplekse prosesser på en enkel måte og bryter dem ned i enkle steg for oppfølging:

  • Beskriv endringen som skal gjøres
  • Analysere risiko og innvirkninger
  • Teste
  • Godkjenne endringen
  • Utføre endringen (sette i produksjon)
  • Evaluere

More Service Change sørger for å veilede involverte i endringen igjennom prosessen på en intuitiv måte.

Belønningen er full oversikt over endringer og færre feil.