More Service
Problem

Når problemer bør løses på en mer koordinert måte med klare oppfølgingsoppgaver.

Problem-illustration

Løs organisasjonens problemer på en koordinert og effektiv måte. Med klare oppfølgingsoppgaver, blir problemer som har vært der over lang tid endelig løst.

Systematisk løsning av problemer

Opplever din organisasjon problemer som er komplekse eller har stor negativ påvirkning fra tid til annen?

Dette kan være problemer som virker vanskelige å løse uten en koordinert oppfølging, og hvor det defineres klare oppfølgningsoppgaver.

I More Service Problem veiledes de involverte i arbeidet med problemet gjennom prosessen.

  • Registrer problemet
  • Analyser problemet
  • Definer oppgaver
  • Informer tilhørende saker om midlertidig løsning
  • Beskriv hvordan problemet løses i sin helhet
  • Overfør problem til Change
  • Evaluer

Med More Service Problem oppnår dere effektiv og koordinert problemløsing, samt oversikt over de problemer som gjerne skulle vært løst.