Registrér, følg opp og løs alle problemene i bedriften din

Det er mennesklig å feile. Uønskede hendelser skjer den beste.

Vær sikker: Feil, tabber, misforståelser, forglemmelser og andre små og store irritasjonsmomenter skjer hele tiden.

Uansett hva som skjer, så behøver du ikke lage noe drama rundt en uønsket hendelse.

Poenget er nemlig ikke at det har skjedd et avvik, men at avviket blir registrert, fulgt opp og løst på en forutsigbar måte.

Hvordan du unngår at en uønsket hendelse blir til en krise

Er du også utsatt for uønskede hendelser? Ja, selvfølgelig. De skjer hele tiden. 

Din jobb er å unngå at en uønsket hendelse ekskalerer og blir til en krise.

Dette unngår du ved å håndtere den riktig. Hvordan håndterer du hendelsen? Ignorerer du den? Eller har du ikke noen forutsigbare måter å takle den på?

Ta smarte beslutninger

Ta i bruk en Servicedesk-løsning, og registrér alle avvik og uønskede hendelser. Alle problemer blir umiddelbart lagt inn i «løyper», der du kan se hvem som har ansvaret og hvor langt saken er kommet.

Aldri mer saker som blir glemt, som glipper eller som ikke blir behandlet skikkelig!

Registrerer du deg i dag, får du prøve vår servicedesk i 60 dager! Helt uforpliktende og helt gratis!