More Service
Agent Portal

Agenter i More Service kan jobbe med alle tjenester i More Service fra én portal.

Agentportalen er grensesnittet som saksbehandlerne benytter som arbeids flate. Løsningen gir agentene lynrask respons, intuitivt og produktivt grensesnitt. Agentene kan tilpasse innholdet i forhold til hvilken rolle de har – slik at portalen svarer til brukernes behov i forhold til ulike oppgaver. Løsningen har en svært enkel og fleksibel funksjonalitet for å filtrere og søke etter informasjon.

More Service er et service management system med et omfattende tilbud av tjenester. Tjenestene er i stor grad integrerte med hverandre, for å sikre optimal ytelse og den beste brukeropplevelsen. Våre moduler er:

Alt er tilgjengelig fra More Service Agent Portal.